Fresh webDesign


Wydawcom oferujemy współpracę w zakresie:
- kolportażu,
- obsługi prenumeraty,
- druku i konfekcjonowania,
- promocji sprzedaży,
- logistyki,


Drukarniom, zakładom poligraficznym, introligatorniom, studiom grafiki oferujemy współpracę partnerską polegającą na pozyskiwaniu zleceniodawców z kręgu wydawnictw periodycznych, okazjonalnych, reklamowych, itd. Jesteśmy w stanie wykorzystać nasze kontakty i informacje dopasowując klientów do specyfiki oferowanych przez partnerów produktów i usług. Nasze rozeznanie w branży stanowi swego rodzaju gwarancję jakości współpracy z naszymi klientami oraz umożliwia powiększenie pakietu zamówień dopasowując go do zdolności produkcyjnych i oczekiwań partnerów. Kontakty z wieloma firmami tej branży stwarzają okazję do nawiązania wielu relacji kooperacyjnych. Na potrzeby naszych partnerów organizujemy dostawy papieru oraz transport nakładów na bardzo atrakcyjnych warunkach.


Agencje reklamowe na współpracy z nami mogą zyskać atrakcyjne możliwości produkowania wszelkich materiałów poligraficznych oraz nawiązanie współpracy z wieloma pismami (nośnikami reklam). Posiadane przez nas materiały redakcyjne (krzyżówki, kolorowanki, programy multimedialne, kalendarze, itp.) po ich indywidualizacji są doskonałym sposobem promocji i reklamy firm z rozmaitych branż. Oczekujemy również kooperacji na płaszczyźnie realizowania akcji promocyjnych dla naszych partnerów - wydawców.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

kolportaż:

 • informowanie kolporterów o terminach i miejscu ekspedycji tytułów,

 • sporządzanie rozdzielników dla nakładu na poszczególnych kolporterów zajmujących się dystrybucją,

 • wystawianie specyfikacji dostawy,

 • kontrolowanie prawidłowości, terminowości wydawania i odbioru tytułów,

 • sporządzanie formularzy pozwalających na szczegółową analizę sprzedaży,

 • bieżące przygotowanie i opracowywanie danych do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy,

 • analizowanie sprzedaży historycznej i w okresach bieżących,

 • analizowanie sieci dystrybucji tytułów itp.

obsługa prenumeraty:

 • prowadzenie i aktualizacja rejestru ewidencji danych prenumeratorów,

 • prowadzenie rozliczeń z prenumeratorami - przekazywanie przedpłat,

 • prowadzenie serwisu telefonicznego obsługi prenumeratorów,

 • powiadamianie prenumeratorów o upływie ważności prenumeraty,

 • terminowe wysyłanie zamówionych egzemplarzy,

 • promowanie sprzedaży bezpośredniej itd.

druk i konfekcjonowanie:

 • przyjmowanie zleceń druku tytułów,

 • dopasowanie zakładu poligraficznego do specyfiki produktu i zagwarantowanie optymalnego kosztu, jakości i terminowości,

 • realizowanie projektów nietypowych,

 • zapewniamy po korzystnych cenach i w atrakcyjnych terminach usługi dodatkowe (foliowanie, gadżetowanie, insertowanie, itd.),

 • umożliwienie dostępu do najnowszych, innowacyjnych rozwiązań,

 • finansowanie produkcji itd.

promocja sprzedaży:

 • produkcja plakatów reklamowych i innych materiałów promocyjnych,

 • koordynowanie akcji promocyjnych w punktach sprzedaży,

 • dostarczanie plakatów i gadżetów reklamowych do punktów sprzedaży,

 • monitorowanie sposobów ekspozycji plakatów reklamowych,

 • pozyskiwanie skutecznie promujących gadżetów,

 • wykonywanie druków promocyjnych w postaci krzyżówek, kalendarzy, kart pocztowych,

 • dostarczanie materiałów redakcyjnych zwiększających atrakcyjność wydawnictwa itd.

logistyka:

 • dostarczanie nakładów z drukarń do dystrybutorów,

 • organizowanie wydawania egzemplarzy poszczególnym dystrybutorom,

 • współpraca z kolporterami,

 • przechowywanie egzemplarzy archiwalnych i redakcyjnych,

 • dystrybuowanie egzemplarzy okazowych (gratisów) itd.


© StampPartner 2003