Fresh webDesign


Struktura organizacyjna Firmy jest spłaszczona do minimum i obejmuje:

Zarząd - obsługujący całe przedsiębiorstwo od strony organizacyjnej (procedury, finanse, obsługa prawna, szkolenia, itp.).

Zespoły Projektowe - realizujące kontrakty z poszczególnymi Klientami z dużą dozą samodzielności i autonomii. Każdy Zespół posiada kompetentnego lidera odpowiedzialnego za całą realizację ze szczególnym uwzględnieniem relacji z Klientem. Zespoły dobierane są spośród wszystkich współpracowników pod kątem kompetencji do realizacji indywidualnego kontraktu.

Współpracownicy Firmy dobierani są spośród osób doświadczonych, z kontaktami w branży, ich dużym atutem jest samodzielność, odpowiedzialność i wysoki stopień kompetencji.

Profesjonalizm kadry gwarantuje obsługiwanym Partnerom najwyższą jakość i terminowość w wywiązywaniu się Firmy ze swych zadań.

W kulturę organizacyjną Stamp Partner wpisane są na stałe m.in.:

  • udział wszystkich członków w budowanie strategii,

  • priorytet dla uczenia się i przekazywania wiedzy - szczególny nacisk na szkolenia,

  • oparcie organizacji na wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach jej członków,

  • dążność do stałego postępu i doskonalenia,

  • promowanie wszelkich przejawów aktywności, innowacyjności i pomysłowości,

  • swobodna, przyjazna atmosfera.

© StampPartner 2003