Tomasz Stefaniak - Prezes Zarządu.
Wieloletni szef działów rozrywki w gazetach regionalnych, m.in. Gazety Kieleckiej, Dziennika Radomskiego, Gazety Częstochowskiej. Od 1993 roku do chwili obecnej prowadzi Redakcję Wydawnictw Szaradziarskich STAMP oraz od 1993 do 2002 roku Redaktor Naczelny w Wydawnictwie Kolporpress S.A. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, 50 lat, żonaty, dwóch synów. Zainteresowania: szachy (od 1999 roku pełni funkcję Prezesa Świętokrzyskiego Związku Szachowego), gry zespołowe, pływanie, komputery i internet.e-mail: tstefaniak@stmp.pl


 


© StampPartner 2003